875 mmlik film Nedir?

Electronic Video Recording'te optik ya da elektronik kaynaktan gelen resimlerin, elektronik film saptayıcı yardımıyla üzerine aktarıldığı, özel yapıda, 8,75 mm (yani 35 mm x 1/4) eninde deliksiz film.

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
819 satır
95 mmlik alıcı
95 mmlik film
95 mmlik gösterici
A, b basımı
A, b, c basımı
A, b dizilemesi
A, b sarması
A belgesi
A